276°
Posted 20 hours ago

Heavier Than Heaven: The Biography of Kurt Cobain

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

As I read the biography, I had thought that I would become so invested in its main character that I would be very sad for him when he died. Unexpectedly, there were three other moments instead that were intensely painful to vicariously witness. First was a short conversation he had with his estranged father where they actually exchanged an awkward and heartfelt “I love you.” Then there was the moment when he held his daughter for the last time and whispered into her ear before he went off to kill himself. Finally, there was Cortney’s reaction to his death. She had covered herself in layers of his clothes that still had the lingering scent of his body. Like all deaths, it’s the ones left behind that suffer. Naast zijn kindertijd en jeugd, getekend door de scheiding van zijn ouders en door het opgroeien in Aberdeen, word je deelachtig aan de weg die Kurt Cobain aflegt richting roem en de dikke miserie die daar in zijn geval mee gepaard gaat. Een paar van zijn liefjes passeren de revue, tot hij bij Courtney Love eindigt. Dat het verhaal over de relatie met de frontvrouw van Hole veel genuanceerder is dan het beeld dat de pers na de dood van Kurt ophing, spreekt voor zich. Mooi ook om te zien hoe andere artiesten en groepen waar ik als tiener en prille twintiger naar opkeek, het privéleven van de zanger in- en uitschuiven: Mark Lanegan, Axl Rose, Sonic Youth en last but not least, Billy Corgan, om er maar een paar bij naam te noemen.

Charles R. Cross heeft zich voor zijn boek gebaseerd op meer dan 400 interviews en had inzage in massa's authentieke documenten, waaronder correspondentie en dagboeken van de zanger. Hoe hij uit die verscheidenheid aan bronnen zo'n consistent en uitgebalanceerd verhaal kon puren, is mij een raadsel. En hij doet dat zonder enig waardeoordeel, maar eerder als een bevoorrechte getuige, een verslaggever, een onzichtbare toeschouwer. Tussen de grote verhaallijnen en gebeurtenissen door geeft hij een schat aan anekdotes, petites histoires en citaten mee, waardoor het verhaal letterlijk geen seconde verveelt. Enkel op het einde, in het laatste hoofdstuk ( "Een hiernamaals als dat van Leonard Cohen, april 1995 - mei 1999) verandert de toon, wordt hij wat (melo-)dramatisch en gaat hij soms kort door de bocht. Wat jammer is, maar na meer dan 400 pagina's leesplezier vergeef je dat de auteur maar al te graag.Published to coincide with the tenth anniversary of Nirvana's landmark Nevermind album, this is an engaging, comprehensive biography of the group's resident genius, the much-lamented Kurt Cobain. Utilizing more than 400 interviews and Cobain's unpublished diaries, Heavier than Heaven recounts the meteoric rise and sudden descent of the Seattle-based singer. bn.com Kurdt was charismatic, drawing people into his life with his sincere kindness and empathy as well as the siren song of his art. Cross did a great job allowing readers a glimpse into Cobain’s life and mind. I’m a bigger fan of Nirvana after reading the book. As I read his descrīption of Kurdt in the actual act of suicide, the image of him abandoning family, friends, and millions of adoring fans who had linked their hearts and souls with his caused me to whisper under my breath:

Cobain originally had a happy childhood. Every summer, the whole family would go to a cabin on the beach for vacation, and they would go skiing together in the winter. These were some of Cobain's fondest memories. However, the happy part of Cobain's childhood ended at the age of nine. Cobain diaries to be made into film". TheGuardian.com. October 19, 2007 . Retrieved September 19, 2023. Shakes up the prevailing conceptions of Cobain . . . A compelling biography. — Biography magazine Justin WaiteDe alguna forma el libro me recuerda a la película Requiem for a Dream de Darren Aronofsky; esa no la ponía de chicos y al final la terminaron por convertir en una especie de amenaza, si tomas drogas, si te apartas del camino, si sueñas este será tu final)

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment